Monday, September 11, 2017

התא

  פרק מתוך "המשפט" - החלק השני של טרילוגיית הערוגה. בספר שייצא בעוד חודשים ספורים יופיע.הקומיקס בצבע מלא. בינתיים אנו משחררים אותו כטעימה. לחיצה על כל אחד מדפי הקומיקס תעביר למצגת בגודל מלא בה ניתן לדפדף בנוחות